Rödmarkerade områden ingår inte i Tärna FVO.

Inom strömfiskeområdet gäller nätfiskeförbud hela året.

Inom strömfiskeområdet gäller nätfiskeförbud hela året.