ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

 • Det är varje fiskares skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och gränser.
 • Fisketillstånd är personligt och får ej överlåtas.
 • Sportfiskekort gäller endast sportfiske med ett handhållet spö, ej ståndkrok eller utter.
 • Barn under 16 år fiskar i sällskap med kortinnehavaren på dennes fiskekort.
 • Fisketillstånd ska medföras och på begäran uppvisas för fisketillsynsman.
 • Årskort gäller för kalenderår.
 • Särskilt strömfiskekort gäller för Umeälven/Tärnaån samt Umeälven nedströms Portbron till utloppen i Västansjön och Lill-Laisan, se kartor.
 • Strömfiske i Tärnaån och Umeälven har zoner för olika tillåtna fiskeredskap, se kartor, samt skyltning på plats.
 • Nätfiskeförbud gäller i Jokksjaurebleriken, Umeälven/Tärnaån samt Umeälven nedströms Portbron till utloppen i Västansjön och Lill-Laisan.
 • Nät och andra utlagda fiskeredskap ska vara väl märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 • Fiskeredskap som saknar namn kan tas tillvara och återfås hos styrelsen.
 • Överträdelse av dessa bestämmelser kan beivras.