Våra fiskekort och priser:

SPORTFISKE:

1 DYGN    50,-

1 VECKA  200,-

ÅRSKORT 350,-   +75,- PER TILLKOMMANDE FAMILJEMEDLEM. (ÅRSKORT GÄLLER FÖR KALENDERÅR.)

---oOo---

STRÖMFISKE I TÄRNAÅN SAMT UMEÄLVEN NEDSTRÖMS PORTBRON TILL UTLOPPET I VÄSTANSJÖN VID LILLHOLMEN:

1 DYGN     95,-

SÅ KALLAT FÖNSTERUTTAG SKA TILLÄMPAS: MAX 3 FISKAR MED MIN. LÄNGD 35 OCH MAX. LÄNGD 45 CM FÅR FÅNGAS PER DYGN. GÄLLER ÖRING OCH RÖDING.

SÄRSKILDA REGLER ENLIGT SKYLTNING OCH KARTOR.

FISKEFÖRBUD FR. O. M. 15/9 - 15/10. NÄTFISKEFÖRBUD HELA ÅRET.

---oOo---

SPORTFISKEKORT GÄLLER FÖR ETT HANDSPÖ PER PERSON.

---oOo---